opzichtig

opzichtig
{{opzichtig}}{{/term}}
showy; 〈informeel〉 flash(y), garish, gaudy, loud 〈kleur〉; blatant 〈daad〉
voorbeelden:
1   een opzichtige overtreding a blatant offence; 〈sport〉 a blatant foul
     opzichtig gekleed zijn be overdressed, be garishly dressed

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”